Benader mijn cliënt

Wanneer u de gegevens achterlaat van uw cliënt zal een medewerker van Generation R Next uw cliënt benaderen om haar te informeren over Generation R Next.

Het achterlaten van gegevens is geheel vrijblijvend:  De potentiële deelnemer kan altijd afzien van deelname. Het achterlaten van gegeven mag alleen gebeuren indien de cliënt hier mondeling toestemming voor heeft gegeven.