Onderzoeksresultaten

Hier kunt u alles lezen over de onderzoeksresultaten die door de jaren heen uit Generation R naar voren zijn gekomen. Als u geinteresseerd bent in de complete proefschriften, dan kunt u die op deze pagina inzien.

2014

December

Kinderen die lager scoren op niet-verbale intelligentie tests, hebben een hoger risico om bij pesten betrokken te zijn. Ook kinderen met hyperactiviteits- en aandachtsproblemen op jonge leeftijd vormen een risicogroep. Zij maken meer kans om zowel dader als slachtoffer te worden van pesten in de eerste jaren van de lagere school.

November

Jonge kinderen kunnen problemen hebben in het reguleren van emoties, aandacht en gedrag. Dit noemen we ook wel disregulatie. Zes jarige kinderen met disregulatie hebben vaker een lager intelligentie niveua. Ook laten deze kinderen vaak op drie jarige leeftijd al problemen zien. Disregulatie kan ontstaan door problemen in het gezin, maar kan juist ook een negatieve invloed hebben op het gezinsfunctioneren.

Juni

Er zijn een aantal risicofactoren tijdens de zwangerschap, die gerelateerd zijn aan hart- en vaatziekten bij zwangere vrouwen en hun kinderen. Vrouwen met overgewicht, of een hoge gewichtstoename tijdens de zwangerschap, hebben een grotere kans op zwangerschapscomplicaties. Daarnaast hebben kinderen van deze moeders een verhoogde kans op op overgewicht en het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Ook wanneer het kind onvoldoende groeit in het eerste trimester van de zwangerschap, leidt tot een hoger risico op overgewicht en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Mei

Kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau hebben een verhoogd risico op astmasymptomen. Daarnaast zijn jaarlijks terugkerende periodes van piepende ademhaling van invloed op de kwaliteit van leven van het kind. Een systematische beoordeling op het consultatiebureau van astmasymptomen en blootstelling aan tabaksrook, heeft geen effect op astma gerelateerde uitkomsten en kwaliteit van leven op de leeftijd van 6 jaar. De interventie 'Rookvrij opgroeien' binnen de Jeugdgezondheidszorg kan de blootstelling aan tabaksrook in huis onder voorschoolse kinderen verminderen.

Januari

Er bestaat een verband tussen de thuisomgeving waarin kinderen opgroeien en emotionele- en gedragsproblemen die deze kinderen kunnen hebben. Kinderen met een minder optimale speel- of leeromgeving thuis, hebben een verhoogde kans op emotionele problemen. Als kinderen bijvoorbeeld in hun eerste levensmaanden geen speelgoed hebben dat bij hun leeftijd past, hebben zij als peuter meer kans op emotionele problemen.

Januari

Versnelde groei in de eerste maanden van de zwangerschap, is geassocieerd met een verhoogd risico op astma. Ook geeft psychologische stress van de moeder tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op het ontstaan van astma bij het kind. Daarentegen is gebleken dat kinderen die langer borstvoeding krijgen, minder vaak astmaklachten hebben. Deze en andere factoren kunnen in de toekomst gebruikt worden om te voorspellen welke kinderen een grotere kans hebben om astma te ontwikkelen.

 

2013
2012
2011
2010
2009
2008