Onderzoekers

Onderzoeksgroep Moeder en Kind

Onderzoekscoördinatoren: Dr. Janine Felix, Prof.dr. Vincent Jaddoe, Prof.dr. Caroline Klaver, Prof.dr. Robin Peeters, Dr. Fernando Rivadeneira, Dr. Marc van der Schroeff, Prof.dr. Eric Steegers, Prof.dr. André Uitterlinden en Prof.dr. Eppo Wolvius

Drs. Annemarijne Adank
email: m.adank@erasmusmc.nl
Annemarijne onderzoekt de gezondheid van moeders die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt en wat voor gevolg dit heeft, met name op het brein.

Drs. Sunayna Bahadoer
email: s.bahadoer@erasmusmc.nl
Sunayna onderzoekt de relatie tussen ondervoeding van de moeder tijdens de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld ernstig zwangerschapsbraken, en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, obesitas en astma bij het kind.

Drs. Hanneke Bakker
email: johanna.bakker@erasmusmc.nl
Hanneke doet onderzoek naar verschillende factoren tijdens de zwangerschap en daarna die van invloed zijn op de ontwikkeling van de hart- en bloedvaten en de nieren van het kind. Ze kijkt bijvoorbeeld naar het effect van roken van de moeder en groei van het kind op de functie van de nieren van het kind.

Drs. Mirjana Barjaktarovic
email: m.barjaktarovic@erasmusmc.nl
Mirjana onderzoekt het niveau van zwangerschapshormonen en hun effect op de groei van de foetus en het geboortegewicht van het kind. Ook kijkt ze naar het niveau van schildklierhormonen tijdens de zwangerschap.

Drs. Laura Benschop
email: h.benschop@erasmusmc.nl
Laura onderzoekt de risicofactoren voor hart- en vaatziekten na het doormaken van een zwangerschapsvergiftiging. Daarbij onderzoekt ze welke vasculaire aanpassingen het lichaam maakt, bijvoorbeeld door het verhogen van de lipiden en het cholesterol. Zo probeert ze een risicoprofiel op te stellen voor vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt.

Drs. Nienke Bergen
email: n.bergen@erasmusmc.nl
Nienke onderzoekt de relatie tussen omgevingsfactoren (zoals voeding en foliumzuurgebruik) en genetische factoren en hoe dit invloed heeft op de geboorte en zwangerschapsuitkomsten. Ze kijkt naar zwangerschapsduur, geboortegewicht, zwangerschapsvergiftiging en eventuele afwijkingen bij het kind.

Drs. Zoe Brown
email: z.brown@erasmusmc.nl
Zoe onderzoekt of het als zwangere vrouw verschil maakt of je zwanger bent van een jongen of een meisje. Ze kijkt hierbij onder andere naar de functie van de moederkoek, de groei van het ongeboren kind en hoe de vrouw zich cardiovasculair aanpast aan de zwangerschap. Daarnaast onderzoekt zij welke karakteristieken van zowel vader als moeder invloed hebben op de (vroege) groei van het ongeboren kind.

Drs. Carlijn le Clercq
email: c.leclercq@erasmusmc.nl
Carlijn kijkt in haar onderzoek naar gehoorverlies bij kinderen en specifiek naar gehoorverlies en het gebruik van muziekspelers met oordoppen of hoofdtelefoon. Ook zal ze kijken naar andere factoren bij gehoorverlies, zoals zuurstoftekort rondom de geboorte.

Drs. Brunilda Dhamo 
email: b.dhamo@erasmusmc.nl
Brunilda is tandarts en werkt met de gebitsgegevens van de Generation R deelnemers. Aan de hand van foto’s kijkt ze naar hypodontie (het ontbreken van tanden) en de tanden ontwikkeling. Hierbij kijkt ze of er een relatie is tussen hypodontie gevallen en de tanden ontwikkeling.

Dr. Ramon Dykgraaf
email: r.dykgraaf@erasmusmc.nl
AMH is bekende marker voor ovariële reserve. In de literatuur is reeds bekend dat zwangerschapshypertensie, pre eclampsie en groeivertraging geassocieerd is met slechtere metabole en cardiovasculaire uitkomsten op latere leeftijd. Ramon Dykgraaf gaat in het kader van zijn promotie onderzoek kijken naar de relatie tussen AMH, longitudinaal, ‘reproductive performance’, zwangerschapsuitkomsten, metabole en cardiovasculaire ziekten op latere leeftijd.

Drs. Clair Enthoven
email: c.enthoven@erasmusmc.nl
Clair doet onderzoek naar de ontwikkeling van de ogen en het ontstaan van astigmatisme en bijziendheid. Zij kijkt met name naar welke omgevingsfactoren, zoals buitenspelen, lezen en computerwerk van invloed zijn op de oogontwikkeling.

Drs. Jan Erkamp 
email: j.erkamp@erasmusmc.nl
Jan is betrokken bij het opzetten van Generation R Next. Hij houdt zich bezig met foetale groei in de zwangerschap, met name in het eerste trimester.

Dr. Romy Gaillard
email: r.gaillard@erasmusmc.nl
Romy doet als postdoc onderzoek naar factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van bloeddruk en bloedvaten bij moeder en kind. Ze kijkt naar het effect van leeftijd en gewicht van moeder op de ontwikkeling van de bloeddruk tijdens de zwangerschap en op het ontwikkelen van zwangerschapsvergifting.

Drs. Gijs van Ingen
email: g.vaningen@erasmusmc.nl
Gijs doet onderzoek naar het gehoor van kinderen. Hij richt zich met name op gehoorverlies, waarbij verschillende factoren worden onderzocht zoals doorgemaakte oorontstekingen en het gebruik van mp3spelers met hoofdtelefoon. Daarnaast kijkt hij naar aanwijzingen voor een achterblijvende spraakontwikkeling.

Drs. Simone Koenraads
email: s.koenraads@erasmusmc.nl
Simone richt zich met haar project op genetische factoren van spraak- en taalproblematiek bij kinderen. Zij kijkt naar aanwijzingen voor achterblijvende spraak- en taalontwikkelingen, stotteren en dyslexie. Daarnaast zal zij met behulp MRI scans van het brein onderzoek doen naar spraak- en taalontwikkelingsproblemen.

Drs. Marjolein Kooijman
email: m.n.kooijman@erasmusmc.nl
Marjolein onderzoekt de relatie tussen de bloedsomloop in de baarmoeder en de ontwikkeling van het hart, de bloedvaten, nieren en groei van het kind op latere leeftijd. Een verminderde bloedsomloop kan veel oorzaken hebben, zoals roken, dieet en het gewicht van de moeder.

Drs. Tim Korevaar
email: t.korevaar@erasmusmc.nl
Tim's onderzoek richt zich op de schildklier en is tweeledig. Hij onderzoek welke factoren tijdens de zwangerschap en het vroege leven de schildklierfunctie beinvloeden. Daarnaast bestudeert hij de gevolgen van een (ab)normale schildklierfunctie op onder andere vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging, hersenontwikkeling en hart- en vaatziekten.

Drs. Lea Kragt
email: l.kragt@erasmusmc.nl
Lea doet onderzoek met de rontgen- en 3Dfoto's van het gezicht van de kinderen. Hiermee kan de groei, ontwikkeling en behandelingsbehoefte van de kaak worden beoordeeld. Bovendien onderzoekt ze wat de kinderen zelf van hun tanden vinden en of dat dan hetzelfde is als de dokter vindt.

Drs. Kozeta Miliku
email: k.miliku@erasmusmc.nl
Kozeta haar project zal zich richten op invloeden tijdens het foetale leven en de babytijd op de groei en functie van de nieren tijdens de kindertijd.  Zo kijkt ze onder andere naar borstvoeding en de nierfunctie bij schoolgaande kinderen.

Drs. Claire Monnereau
email: c.monnereau@erasmusmc.nl
Claire doet onderzoek naar de genetische en epigenetische factoren die van invloed zijn op overgewicht en de ontwikkeling van het hart en de bloedvaten bij kinderen.

Drs. Gerard Noppe
email: g.noppe@erasmusmc.nl
Gerard doet onderzoek naar stresshormoon concentraties en de invloed van de genetische gevoeligheid voor dit stresshormoon aan de ontwikkeling van aspecten van het metabool syndroom. Hiervoor kijkt hij onder andere naar de bloeddruk, vet-percentage, BMI, cholesterol en bloedglucose concentratie.

Dr. Bernadeta Patro-Golab
email: b.patro-golab@erasmusmc.nl
Bernadeta onderzoekt de invloed van preeclampsie op obesitas bij kinderen.

Drs. Elise Philips
email: e.philips@erasmusmc.nl
Elise doet onderzoek naar de invloed van weekmakers en plasticiden op de foetale groei en lichaamsgewicht. Daarnaast kijkt ze naar risicofactoren voor diabetes type 2 en hart- en vaatziekten bij het kind.

Drs. Susana Santos
email: s.dasilvasantos@erasmusmc.nl
Susana doet onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van obesitas en het risico op hart- en vaatziekten bij kinderen.

Dr. Sarah Schalekamp-Timmermans
email: s.timmermans@erasmusmc.nl
Postdoc onderzoeker Sarah kijkt onder andere naar de verschillen in zwangerschapsuitkomsten tussen jongens en meisjes. Zwangerschappen van jongens en meisjes gedragen zich namelijk anders, gelet op bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging bij de moeder. Ook zijn er verschillen in de aanpassing van de foetus zelf.

Drs. Justin van der Tas
email: j.vandertas@erasmusmc.nl
Justin onderzoekt de gebitsfoto’s en beoordeelt of kinderen last van gaatjes of kaaskiezen hebben. Met deze gegevens wil hij bepalen bij wie deze aandoeningen van het gebit het meest voorkomen en wat mogelijke risicofactoren kunnen zijn.

Drs. Willem Tideman
email: j.tideman@erasmusmc.nl
Willem doet onderzoek naar de oogontwikkeling en  het ontstaan van bijziendheid bij kinderen. Hierbij kijkt hij naar de invloed van genen op het ontstaan van bijziendheid, maar ook welke invloed bijvoorbeeld buiten spelen en lezen hier op hebben. Daarnaast kijkt hij naar de afmetingen van de ogen.

Drs. Liza Toemen
email: l.toemen@erasmusmc.nl
Liza doet onderzoek naar hart & bloedvaten en obesitas. Met behulp van technieken zoals MRI, DEXA en echobeelden kijkt ze naar de functie & de structuur van het hart, totale vetmassa, vetverdeling en ook kijkt ze naar bloeddruk, BMI, bloedglucose en cholesterol.

Drs. Florianne Vehmeijer
email: f.vehmeijer@erasmusmc.nl
Florianne doet onderzoek naar de effecten van verschillende invloeden tijdens de zwangerschap en het vroege kinderleven, zoals stress bij moeders en epigenetische factoren, op cardiometabole uitkomsten bij de kinderen.

Drs. Aleksandra Jelena Vidakovic 
email: a.vidakovic@erasmusmc.nl
Aleksandra haar onderzoek richt zich op de relatie tussen de niveaus van vetzuren bij de moeder tijdens de zwangerschap en de bloeddruk van het kind.

Drs. Ellis Voerman
email: e.voerman@erasmusmc.nl
Ellis onderzoekt of caffeïne inname door de moeder tijdens de zwangerschap van invloed is op risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij het kind, zoals bijvoorbeeld overgewicht. Daarnaast kijkt zij naar de relatie tussen foetale en postnatale groei en de insulinewaarden bij het kind.

Drs. Suzanne Vogelezang
email: s.vogelezang@erasmusmc.nl
Suzanne onderzoekt of de groei van het kind voorspellend is voor overgewicht op latere leeftijd. Hierbij kijkt ze naar de invloed van voeding. Ook onderzoekt ze of de ontwikkeling van vetmassa van invloed is op de metabole gezondheid op latere leeftijd en of dit verband houdt met het dieet van moeder en kind.

Drs. Strahinja Vucic
email: s.vucic@erasmusmc.nl
Strahinja onderzoekt de invloed van prenatale, omgevings- en voedingsfactoren op de ontwikkeling van de tanden en kaken bij kinderen. Hij kijkt ook naar hoe deze groeipatronen veranderen over verschillende generaties.

Drs. Jia-Lian Yin
email: j.yin@erasmusmc.nl
Jia-Lian doet onderzoek naar de bot en spierontwikkeling bij kinderen. Met behulp van technieken zoals de MRI, DXA, pQCT en springplank bepaalt zij de botsterkte en spiermassa. Daarnaast zal zij onderzoek doen naar epigenetische factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van osteoporose op latere leeftijd.

Onderzoeksgroep Gedrag en Cognitie

Onderzoekscoördinatoren: Prof. Marinus van IJzendoorn, Prof.dr. Aad van der Lugt, Prof.dr. Henning Tiemeier en Prof.dr. Frank Verhulst

Drs. Laura Blanken
email: l.blanken@erasmusmc.nl
Laura onderzoekt de werking, structuur en ontwikkeling van de hersenen bij kinderen die zich normaal ontwikkelen en kinderen met aandachtsproblemen, agressie en depressieve klachten.

Drs. Koen Bolhuis
email: k.bolhuis@erasmusmc.nl
Koen doet onderzoek naar de genetische- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van gedragsstoornissen op de kinderleeftijd. Daarnaast kijkt hij naar waarom bepaalde psychiatrische problemen vaker voorkomen bij jongens of bij meisjes en hoe dit vanuit de genen verklaard kan worden.

Drs. Rolieke Cents
email: r.cents@erasmusmc.nl
Rolieke onderzoekt in hoeverre genetische factoren van de moeder van invloed zijn op gedragsproblemen van jonge kinderen. Ze richt zich vooral op problemen zoals angst, depressie en agressie.

Drs. Andrea Cortés
email: a.corteshidalgo@erasmusmc.nl
Andrea onderzoekt de relatie tussen psychosociale factoren en moeder-kind interactie met de neuronale ontwikkeling van het kind.

Drs. Ivonne Derks
email: i.p.m.derks@erasmusmc.nl
Ivonne onderzoekt de gedragsinvloeden die bijdragen aan het risico op diabetes type 2. Zij kijkt of een ongezonde leefstijl van kinderen en de opvoeding de overdracht van het diabetes risico van ouders op hun kinderen zou kunnen verklaren. Hierbij wordt ook gekeken naar sociaaleconomische en etnische verschillen tussen gezinnen.

Drs. Michiel van den Dries
email: m.vandendries@erasmusmc.nl
Michiel onderzoekt de invloed van prenatale blootstelling aan organofosfaat pesticides op neurogedragsontwikkelingen, psychiatrische ziekten en hersenontwikkeling.

Dr. Mònica Guxens
email: mguxens@creal.cat
Mònica onderzoekt als postdoc de effecten van omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, elektromagnetische velden, verontreinigde stoffen en psychische stress van de moeder op de groei en ontwikkeling van kinderen. Naast Generation R doet ze ook onderzoek in twee andere Europese geboortecohort studies.

Drs. Anke Hammerschlag
email: a.hammerschlag@erasmusmc.nl
Het onderzoek van Anke richt zich op de genetica van ADHD en aandachtsproblemen. Ze onderzoekt of specifieke groepen van genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van ADHD. Ook is ze geinteresseerd of deze groepen genen gerelateerd zijn aan afwijkingen in de hersenen van kinderen met ADHD.

Dr. Pauline Jansen
email: p.w.jansen@erasmusmc.nl
Pauline doet postdoc onderzoek naar de relatie tussen gedrag en gezondheid. Ze kijkt onder andere of complicaties tijdens de zwangerschap of rond de geboorte de psychische gezondheid van moeders en hun kinderen beïnvloeden. Ook onderzoekt ze de invloed van opvoeding op overgewicht bij kinderen en de relatie tussen gedragsproblemen en overgewicht.

Drs. Philip Jansen
email: p.r.jansen@erasmusmc.nl 
Philip doet onderzoek naar genetische risicoprofielen voor psychiatrische ziekten. Daarnaast kijkt hij ook naar de relatie van deze risicoprofielen met variatie op MRI scans van het brein. Dit onderzoek geeft inzicht in de nog beperkte kennis die er is over de mechanismen die leiden tot psychiatrische ziektebeelden.

Drs. Desana Kocevska  
email: d.kocevska@erasmusmc.nl
Desana maakt in haar onderzoek gebruik van de Generation R slaapgegevens die zijn verzameld door middel van vragenlijsten. Ze zal hiermee onderzoek doen naar het verband tussen hoe kinderen slapen en hun neurocognitieve ontwikkeling, ook kijkt ze hierbij naar de structuur en functie van de hersenen.

Drs. Sander Lamballais Tessensohn
email: s.lamballais@erasmusmc.nl
Sander doet onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Hierbij kijkt hij naar hoe risicofactoren en andere kenmerken van de ziekte van Alzheimer zich over het hele leven ontwikkelen. Het gaat hierbij om factoren gerelateerd aan zowel de hersenen als cognitie, waarvoor technieken als MRI worden toegepast.

Drs. Gosia Lubczynska
email: gosia.lubczynska@isglobal.org
Gosia doet onderzoek naar de effecten van pre- en postnatale blootstelling aan buitenlucht verontreiniging op de hersenontwikkeling bij kinderen. Ze kijkt voornamelijk naar cognitie en psychomotoriek en gaat daarbij gebruik maken van MRI technieken.

Dr. Maartje Luijk
email: luijk@fsw.eur.nl
Maartje is postdoc onderzoeker en kijkt naar de invloed van opvoeding op de ontwikkeling van kinderen. Zo kijkt ze onder andere naar de oorzaken en gevolgen van het samen slapen van ouders met hun kinderen. Maartje werkt als universitair docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit.

Drs. Ryan Muetzel
email: r.muetzel@erasmusmc.nl
Ryan onderzoekt met MRI de structuur en functie van de hersenen bij kinderen. Hij richt zich op het identificeren van functionele en neurobiologische kenmerken van kinderen met ernstige stemmings- en gedragsproblemen. Daarnaast onderzoekt hij de normale hersenontwikkeling bij kinderen van 6 tot 9 jaar.

Drs. Rosa Mulder
email: r.h.mulder@fsw.leidenuniv.nl
Rosa onderzoekt, in samenwerking met de Universiteit Leiden, hoe genen en de gezinsomgeving het gedrag en de hersenontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Ze let daarbij vooral op in hoeverre deze effecten zijn toe te schrijven aan epigenetische processen.

Drs. Alexander Neumann
email: a.neumann@erasmusmc.nl
Alex onderzoekt hoe de sociale omgeving van kinderen, zoals opvoeding en mishandeling, hun epigenetische profiel beïnvloedt. Daarnaast onderzoekt hij of dit profiel gedragsproblemen kan voorspellen en de hersenmechanismen die ervoor verantwoordelijk zijn.

Drs. Elize Verhoeff
email: m.verhoeff@erasmusmc.nl
Elize doet onderzoek naar slaap bij kinderen. Zij onderzoekt de oorzaken van lekker slapen en niet lekker slapen en wil weten of het voor de ontwikkeling van tieners belangrijk is hoe lang je slaapt.

Drs. Andrea Wildeboer
email: a.wildeboer@erasmusmc.nl
Andrea doet onderzoek naar prosociaal gedrag bij kinderen. Zij richt zich vooral op de invloed van de opvoeding op het prosociale gedrag van het kind en hoe dit gedrag zich ontwikkelt over tijd.

Onderzoeksgroep Astma en Atopie

Onderzoekscoördinatoren: Dr. Liesbeth Duijts, Prof.dr. Johan de Jongste en Prof.dr. Suzanne Pasmans 

Drs. Martijn den Dekker
email: h.dendekker@erasmusmc.nl
Martijn kijkt bij kinderen met astma of factoren als roken tijdens de zwangerschap en het niet geven van borstvoeding zorgen voor specifieke veranderingen in het DNA. Daarnaast kijkt hij of deze veranderingen in het DNA ook op oudere leeftijd nog kunnen leiden tot longproblemen, zoals COPD.

Drs. Niels Elbert
email: n.elbert@erasmusmc.nl
Niels doet onderzoek vanuit de afdeling dermatologie en kijkt naar mogelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van eczeem. Hierbij kan gedacht worden aan overgewicht, het geven van borstvoeding en roken van moeder tijdens en na de zwangerschap.

Drs. Evelien van Meel
email: e.vanmeel@erasmusmc.nl
Evelien doet onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de longfunctie en het ontstaan van astma bij kinderen.

Onderzoeksgroep Ziekten op Kinderleeftijd

Onderzoekscoördinator: Prof.dr. Henriette Moll

Drs. Sanne Beth
email: s.beth@erasmusmc.nl
Sanne onderzoekt welke vroege omgevingsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van het niet-aangeboren afweersysteem. Ze kijkt daarbij naar de interactie tussen het microbioom (alle micro-organismen die in de darm wonen plus het genetisch materiaal dat zij bij zich dragen) en het geheugen van het afweersysteem, en of het samenspel tussen deze twee zou kunnen leiden tot ziektebeelden als allergieen, astma en coeliakie.

Drs. Michelle Jansen
email: m.a.e.jansen@erasmusmc.nl
Michelle doet onderzoek naar verschillende factoren die de ontwikkeling van het immuunsysteem van het kind beïnvloeden, zoals zwangerschapsduur en groei. Daarnaast onderzoekt ze hoe het immuunsysteem van invloed is op het ontstaan van ziektes, bijvoorbeeld luchtweginfecties.

Drs. Ilse Tromp
email: i.tromp@erasmusmc.nl
Ilse doet onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van luchtwegaandoeningen, zoals luchtweginfecties en astmasymptomen, bij kinderen. Ze kijkt onder andere naar het effect van borstvoeding, de introductie van bijvoeding en voedingspatronen van kinderen.

Onderzoeksgroep Gezondheid en Gezondheidszorg

Onderzoekscoördinatoren: Prof.dr. Johan Mackenbach en Prof.dr. Hein Raat

Drs. Guannan Bai
email: g.bai@erasmusmc.nl
Guannan onderzoekt de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van moeders en hun kinderen. Hierbij kijkt ze naar de impact van medische, psychologische en omgevingsomstandigheden op de kwaliteit van het leven.

Drs. Junwen Yang
email: j.yang@erasmusmc.nl 
Junwen onderzoekt de aanwezigheid van sociaaleconomische en etnische verschillen in de kindergezondheid, groei en ontwikkeling.

Drs. Marleen Hamoen
email: m.hamoen@erasmusmc.nl
Marleen haar onderzoeksproject heeft als doel om screeningsinstrumenten te ontwikkelen voor de Jeugdgezondheidszorg. Hiermee kunnen kinderen van 0-6 jaar worden geidentificeerd die een verhoogde kans hebben op overgewicht, hypertensie of een afwijkend vetspectrum.

Onderzoeksgroep Erasmus AGE

Onderzoekscoördinator: Prof.dr. Oscar Franco 

Drs. Charlotte Ars
email: c.ars@erasmusmc.nl
Charlotte doet onderzoek naar de invloed van voeding tijdens de eerste levensjaren van het kind op de ontwikkeling van intelligentie en cognitieve functies zoals geheugen, taal en hersenontwikkeling in gezonde kinderen.

Drs. Vincent Jen
email: v.jen@erasmusmc.nl
Vincent doet onderzoek naar de effecten van voeding, zowel tijdens de zwangerschap als daarna, op het lichaamssamenstelling van het kind, zoals de vet massa en de vetvrije massa.

Dr. Trudy Voortman
email: trudy.voortman@erasmusmc.nl 
Trudy doet onderzoek naar de effecten van het voedingspatroon op verschillende gezondheidsuitkomsten bij kinderen. Hierbij kijkt ze vooral naar cardiometabole uitkomsten, zoals overgewicht, bloeddruk en cholesterolwaarden.