Wat doet Generation R Next?

In 2017 start Generation R Next!  Dit is een nieuw grootschalig onderzoek naar de gezondheid en ontwikkeling van moeders en hun (ongeboren) kinderen. Generation R Next is zo bijzonder omdat duizenden toekomstige ouders al vóór de zwangerschap worden onderzocht. Er zal gekeken worden naar invloed van de leefstijlfactoren op de kans op een succesvolle zwangerschap, de ontwikkeling van het kind in de eerste weken van de zwangerschap en de lichamelijke en gedragsmatige ontwikkeling na de geboorte.

Zowel voor als tijdens en na de zwangerschap worden er gegevens verzameld over de gezondheid van moeder, vader en kind. Dit gebeurt met vragenlijsten, metingen en 3D-echo’s (bij 7, 9 en 11 weken) in het Sophia Kinderziekenhuis of aangesloten echocentra.

Vanaf april zal worden gestart in een deel van Rotterdam, waarna het onderzoek zich over heel Rotterdam zal uitrollen. Meedoen met Generation R Next? Vul het aanmeldformulier hier in!